Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

HARVEST CELEBRATION CENTER

"For I know the plans I have for you" declares the Lord.

MISSION STATEMENT

Harvest Celebration Center is een evangelische christelijke bediening. Deze bediening is door God geroepen voor de volgende taken:

  • het evangeliseren voor God tot de mannen, vrouwen en kinderen met een boodschap van hoop en doel voor hun leven.
  • hen discipelen om Christus te volgen met waardigheid en voorspoed.

Deze missie vraagt om toewijding en overtuiging om kerken, training centers, bijbelscholen en kindertehuizen te stichten in de hele wereld.

Harvest Celebration Center daagt mensen uit hun door God gegeven talenten te ontdekken en hun doel in het leven te volbrengen.

Harvest Celebration Center is zeer gefocust op zijn missie, maar staat ook open voor samenwerking met andere kerken en denominaties zolang dat niet in tegenspraak is met de ware doctrine.

Harvest Celebration Center is an evangelical christian ministry. This ministry is called by God to the task of

  • evangelizing to men, women and children for Christ with a message of hope and purpose.
  • discipling them to follow Christ with dignity and prosperity.

This mission requires commitment and dedication to establish churches, training centers, bible schools and children's homes around the world.

Harvest Celebration Center challenges people to discover their God given talents and to fulfill their purpose in life.

Harvest Celebration Center is very focussed on its mission but also open to coöperate with other ministries and denominations as long as it does not contradict sound doctrine.